Czym jest dokumentacja techniczno-ruchowa?

kobieta-sparwdza-dokumenty

Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) określana jest mianem „paszportu maszyn”. Jest to opracowanie, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji technicznej, wyposażenia i zasad obsługi danej maszyny czy urządzenia.

 

Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) - dlaczego jest potrzebna?

DTR to dokument, w którym znajdują się wszystkie dane charakteryzujące rodzaj danego urządzenia oraz informacje pozwalające na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Przygotowywany jest zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 17 maja 2006 r. Zgodność z tymi normami oznacza, że dana maszyna została zaprojektowana i wyprodukowana z uwzględnieniem wymagań UE z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa. Jest to również konieczne, aby można było zastosować oznakowanie CE.

Dokumentacja DTR to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia każdej produkowanej współcześnie maszyny, tym oferowanych przez naszą firmę suwnic, żurawi, dźwigników, wózków technologicznych itd. To dzięki niej użytkownicy mogą w bezpieczny i prawidłowy sposób korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji maszyny, zapewniając jej przy tym odpowiednią obsługę nie tylko podczas standardowej eksploatacji, ale również przy pracach konserwacyjnych czy naprawczych.

Co zawiera dokumentacja techniczno-ruchowa?

Każda dokumentacja techniczno-ruchowa powinna zawierać przede wszystkim:

 • parametry techniczne i dane ewidencyjne,
 • rysunki techniczne,
 • schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne,
 • schematy funkcjonowania,
 • wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego,
 • instrukcje użytkowania, obsługi i BHP,
 • instrukcję smarowania i konserwacji,
 • normatywy remontowe,
 • wykaz części zamiennych i części zapasowych,
 • wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia,
 • wykaz załączonych rysunków.

Dokumentacja techniczno-ruchowa jest więc bardzo ważna dla szczegółowego określenia możliwości i parametrów technicznej danej maszyny. Okazuje się niezbędna także w przypadku awarii, kiedy istnieje konieczność wykonania profesjonalnej naprawy.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.