Modernizacja suwnic

Modernizacja suwnic jest świetną alternatywą dla zakupu nowych urządzeń. Umożliwia nie tylko podwyższenie wydajności suwnicy oraz szybkości i precyzji manipulacji ładunkiem, ale również podniesienie żywotności urządzenia oraz obniżenie kosztów konserwacji i napraw. Dzięki pracom modernizacyjnym możliwe jest także zwiększenie komfortu pracy operatora oraz poprawa bezpieczeństwa eksploatacji suwnicy.
Oferta firmy BestTap obejmuje profesjonalną modernizacją suwnic wszelkiego rodzaju. Zajmujemy się modernizacją suwnic natorowych, podwieszanych, bramowych i innych. Przed rozpoczęciem prac poddajemy suwnicę ekspertyzie technicznej, mającej na celu ocenę jej aktualnego stanu technicznego i przewidywanego czasu dalszej eksploatacji. Na podstawie jej wyników oraz konsultacji z Klientem ustalamy dokładny plan prac modernizacyjnych.

Jakie prace wchodzą w zakres modernizacji suwnicy?

Modernizacja suwnicy polega zazwyczaj na usprawnieniu układów zasilania i sterowania oraz ustrojów mechanicznych. Dzięki pracom modernizacyjnym możliwe jest dostosowanie urządzenia do bieżących potrzeb Klienta i aktualnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Modernizacja suwnicy może obejmować:

• zwiększenie udźwigu suwnicy,
• skrócenie lub wydłużenie suwnicy,
• dostosowanie suwnicy do wymagań UDT i BHP,
• zmianę sterowania z kabiny na sterowanie radiowe,
• zastosowanie płynnej regulacji prędkości, automatycznego podjazdu czy eliminacji wahań ładunku,
• zastosowanie systemów antykolizyjnych zabezpieczających współpracę z innymi suwnicami na torze,
• zastosowanie czujników przeciążeniowych w mechanizmie podnoszenia/opuszczania,
• wymianę okablowania suwnicy,
• wykonanie dokumentacji technicznej i mechanicznej,
• inne prace modernizacyjne, zgodne z naszymi zaleceniami lub zapotrzebowaniem Klienta.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: Modernizacje - UD-12-107-P/1-21, Naprawy - UD-12-107-N/1-21, Wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21