Zmiany lokalizacji maszyn przemysłowych

Wraz z rozwojem firmy często dochodzi do konieczności zmiany lokalizacji maszyn przemysłowych, a nawet całego zakładu produkcyjnego. Wsłuchując się w potrzeby naszych Klientów, firma BestTap proponuje usługi relokacji maszyn przemysłowych. Nasza oferta obejmuje drobne prace relokacyjne, polegające na transporcie maszyn wewnątrz zakładu, jak również zmiany lokalizacji całych linii produkcyjnych na terenie Polski lub zagranicą. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi ustalamy z Klientem szczegółowy harmonogram prac, dzięki któremu jesteśmy w stanie ograniczyć czas przeprowadzania relokacji do minimum.

Nasza oferta obejmuje:

• przygotowanie maszyn przemysłowych oraz całych linii produkcyjnych do relokacji poprzez markowanie mechaniczne bądź elektryczne oraz oznaczanie rurociągów,
• demontaż połączeń elektrycznych i mechanicznych,
• demontaż podestów, platform obsługowych oraz innych elementów infrastruktury,
• demontaż maszyn wraz z udokumentowaniem całego procesu,
• przygotowanie, zabezpieczenie i załadunek zdemontowanych maszyn,
• transport maszyn w wybrane miejsce, zarówno na terenie Polski, jak i zagranicą,
• rozładunek maszyn i transport wewnętrzny,
• montaż mechaniczny oraz elektryczny,
• ponowne uruchomienie maszyn.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: Modernizacje - UD-12-107-P/1-21, Naprawy - UD-12-107-N/1-21, Wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21