Jak efektywnie zwiększyć przestrzeń magazynu?

magazyn

Magazynowanie należy do podstawowych procesów logistycznych, które są niezbędne do funkcjonowania każdej firmy zajmującej się działalnością produkcyjną, handlową czy spedycyjną. Przechowywanie odpowiedniej do potrzeb ilości towarów handlowych, surowców przeznaczonych do produkcji, potrzebnego wyposażenia czy gotowych wyrobów przeznaczonych do wysyłki jest warunkiem sprawnego działania, jednak wiąże się także z koniecznością ponoszenia łączących się z tym kosztów. Liczyć się tu będą wydatki związane z koniecznym oprzyrządowaniem, utrzymywaniem sprzętu oraz zatrudnionymi do obsługi magazynu pracownikami, z kwotami potrzebnymi do zakupu odpowiedniego terenu oraz wzniesieniem obiektu magazynowego dostosowanego do wymogów wynikających ze skali działalności przedsiębiorstwa.

 

Im większa będzie niezbędna do przechowywania powierzchnia, tym wyższe okażą się koszty budowy i utrzymania magazynu. Istnieją jednak sposoby pozwalające na znacznie lepsze wykorzystanie dostępnej kubatury, które mogą nie tylko ograniczyć potrzebne środki, ale jednocześnie usprawnić i przyspieszyć tempo pracy. Jedną z niezawodnych metod na osiągnięcie tego  celu jest budowa antresol magazynowych. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego może to wpłynąć na efektywność procesów logistycznych związanych z magazynowaniem i zobaczmy, w jaki sposób antresole magazynowe mogą wpłynąć na optymalizację pracy w magazynie.

 

Powierzchnia magazynu a rodzaj obsługiwanych towarów

Problem zależności między ilością dostępnej powierzchni magazynowej oraz stopniem jej wykorzystania a kosztami działalności logistycznej dotyka wszystkich sposobów przechowywania towarów. Stosunkowo najprostszym rozwiązaniem jest korzystanie z magazynów wysokiego składowania. Stosuje się w nich wielopoziomowe regały magazynowe, które sięgają nawet kilkunastu metrów. Przy takich wysokościach muszą one być obsługiwane przy pomocy wózków widłowych wyposażonych w maszty pozwalające na uzyskiwanie znacznej wysokości podnoszenia albo różnych konstrukcji zautomatyzowanych. Sposobem jest także ograniczenie przestrzeni pomiędzy poszczególnymi rzędami regałów i wytyczanie alejek przystosowanych do obsługi przez wózki widłowe o specjalnej bocznej konstrukcji.

 

Niestety tego rodzaju zabiegi sprawdzą się tylko w magazynkach, w których obsługuje się ładunki spaletyzowane, które można ustawiać na regałach ramowych. W przypadku, gdy ładunki są składowane na regałach półkowych, sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Wynika to w dużej mierze z charakteru samych towarów oraz specyfiki ich obsługi. Regały półkowe różnych typów są wykorzystywane tam, gdzie masa i ilość poszczególnych składowanych towarów jest zdecydowanie mniejsza. Najczęściej zamiast całych palet w grę wchodzą opakowania zbiorcze lub nawet jednostkowe, a często wręcz produkty magazynowane luzem. Cechą charakterystyczną tego rodzaju magazynów jest zazwyczaj duże bogactwo asortymentowe i wielka różnorodność produktów.

 

Ze składowaniem na regałach półkowych najczęściej mamy do czynienia w przypadku magazynów przeznaczonych do obsługi technicznej firmy – np. w postaci magazynu części i akcesoriów pozwalających na utrzymanie w ruchu używanych maszyn. Często tego rodzaju sposób magazynowania jest wykorzystywany w firmach zajmujących się dystrybucją części zamiennych, kosmetyków lub produktów farmaceutycznych, a także produktów specjalistycznych dla rozmaitych branż np. w hurtowniach elektroinstalacyjnych. Z podobną sytuacją można się też zetknąć w dużych firmach zajmujących się e-handlem. Specyfika obsługi magazynu tego rodzaju polega zwykle na tym, że przygotowanie wysyłek nie polega tak ja w magazynach wysokiego składowania na wydaniu określonej liczby palet, a na skompletowaniu zamówienia często z wielu różnych pozycji asortymentowych. W większości przypadków tego rodzaju działania muszą być wykonywane przez pracowników, którzy pobierają kolejno towar z półek, poruszając się po magazynie pieszo.

 

Antresola magazynowa jako sposób na zwiększenie powierzchni składowania

Sposób korzystania z regałów półkowych narzuca zwykle pewne ograniczenia co do wysokości, ponieważ obsługa regału wyższego niż 2 metry wymaga stosowania odpowiednich podestów, przejezdnych schodów lub drabin. Choć może to nieco zmniejszyć potrzebną powierzchnię, to nie rozwiązuje jednak problemu, ponieważ łączy się to z koniecznością wykonania wielu dodatkowych czynności związanych z przemieszczaniem ruchomego podestu lub przesuwnej drabiny, a jednocześnie zwiększa ryzyko wypadku przy pracy i upadku z wysokości. Zwiększanie wysokości regału półkowego bardzo rzadko przynosi wymierne korzyści, ponieważ choć zmniejsza powierzchnię niezbędną do składowania, to jednocześnie wydłuża czas obsługi, wpływając na poziom kosztów pracowniczych.

 

Sposobem na połączenie korzyści oferowanych przez regały wysokiego składowania oraz zachowanie sposobu obsługi niezbędnego dla większości magazynów, w których korzysta się z regałów półkowych, jest stosowanie regałów wielokondygnacyjnych. W takim przypadku system składowania składa się ze stabilnej konstrukcji stalowej tworzącej antresolę oraz regałów ustawionych na jej poszczególnych poziomach. Takie rozwiązanie będzie się wiązało z większym wydatkiem, jednak pozwoli na utrzymanie dobrego tempa obsługi. Poza zmniejszeniem potrzebnej powierzchni wybudowanie antresoli może znacząco przyspieszyć kompletację i wydawanie towarów. Stanie się tak, ponieważ pracownik magazynu poruszając się po całej konstrukcji, będzie pokonywał o wiele krótszą drogę, niż w przypadku magazynu jednopoziomowego. Nawet jeśli uwzględnić konieczność korzystania ze schodów czas dotarcia do poszczególnych punktów będzie znacznie krótszy. Co więcej, wydajność może być jeszcze powiększona, dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu produktów w zależności od tego, jak często są pobierane oraz ułożenia asortymentu tak, by w pobliżu znajdowały się towary, które zwykle są kompletowane łącznie.

 

Co ważne, antresole magazynowe mogą być wyposażone w wiele rozwiązań, które dodatkowo usprawnią wysyłkę. Istnieje możliwość dołączenia wind i podnośników, w przypadku, gdyby wózki kompletacyjne musiały być przemieszczane między poszczególnymi piętrami czy wprowadzenia przenośników rolkowych, które pozwalają na przekazywanie skompletowanych wysyłek bez konieczności przemieszczania się między piętrami antresoli. Jeszcze inną możliwością optymalizacji wykorzystania przestrzeni jest jej podział na strefy obsługujące różnego rodzaju operacje – zwroty czy przyjęcia na magazyn. Znakomite efekty może też dać korzystanie z różnych form automatyzacji np. półkowych regałów przepływowych.

 

Zalety stosowania antresol magazynowych

Antresole magazynowe mogą być w szerokim zakresie dopasowane do potrzeb konkretnego odbiorcy. Konstrukcja stalowa, na której opiera się cały system, może zostać zaprojektowana w wariancie o różnej ilości kondygnacji – jedno-, dwu- czy nawet trzypiętrowym. Różna może być także wysokość poszczególnych pięter oraz ilość zastosowanych rozwiązań ułatwiających korzystanie z antresoli. Dla sprawniejszej obsługi magazynu poza schodami o dowolnej konfiguracji i rozmieszczeniu całość może być wzbogacona o windy towarowo-osobowe czy platformy do umieszczania całych palet towaru na wyższych kondygnacjach. Równie ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Na wyższych kondygnacjach można zastosować rozmaite typy balustrad i barierek. Cała konstrukcja może też być przystosowana do montażu wybranego systemu regałów np. obrotowych czy przystosowanych do ładunków o nietypowych wymiarach.

 

Budowa podestów wiąże się z przystosowaniem ich do rozmaitych obciążeń, w zależności od charakterystyki składowanych towarów oraz używanego sprzętu. Zarówno wytrzymałość konstrukcji, jak i rodzaj nawierzchni może być dopasowany do ruchu pieszego, korzystania z wózków kompletacyjnych, ale także popularnych paleciaków lub nawet wózków widłowych. W większości przypadków można zastosować podłogi kratownicowe, wykonane z tłoczonej blachy, jak również z płyt drewnopochodnych, także wzmacnianych laminatami lub blachą.

 

Wybór antresoli magazynowej pociąga za sobą wiele korzyści związanych z wygodniejszą i szybszą obsługą magazynuzmniejszeniem kosztów jego działania, ale także ze podniesieniem poziomu bezpieczeństwa. Antresole mogą zostać zaprojektowanie w dowolny sposób i zwiększają dostępną przestrzeń magazynową wielokrotnie, w zależności od liczby zastosowanych kondygnacji i znacznie zmniejszając koszt całości inwestycji. Jest to o tyle ważne, że w przypadku najpopularniejszych obiektów w postaci hal stalowych projekt zakłada dość znaczną wysokość użytkową, a jej ewentualne dodatkowe powiększenie na potrzeby zmieszczenia wyższej antresoli będzie na ogół niższy niż rozbudowa zajmowanej powierzchni. Antresole nie wymagają zwykle specjalnych dostosowań, jeśli chodzi o zwiększanie nośności posadzki, ponieważ ciężar rozkłada się na wielu podporach. Przygotowując antresolę, można też zdecydować się na jej budowę etapami i dodawać kolejne poziomy w zależności od zmieniających się potrzeb.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.