Jak wygląda montaż żurawia przemysłowego?

żurawie przemysłowe

Prawidłowo przeprowadzony montaż ma bezpośredni wpływ na jakość oraz bezpieczeństwo pracy żurawia przemysłowego. To zadanie warto oddać w ręce specjalistów, którzy profesjonalnie zrealizują wszystkie prace montażowe, aby urządzenie dźwignicowe było możliwie jak najszybciej gotowe do pracy.


Przygotowania do montażu

Przygotowanie do montażu rozpoczyna się od ustalenia z odbiorcą terminu realizacji prac, a także omówienie szczegółów dotyczących specyfiki miejsca, w którym będzie on użytkowany, np. hala przemysłowa lub magazyn, a także ogólnych warunków pracy. Bardzo ważne odpowiednie zaplanowanie działań montażowych, aby nie wpływały one negatywnie na standardowy proces produkcyjny odbywający się w miejscu, w którym docelowo ma być ustawiony żuraw.

Przed przystąpieniem do czynności montażowych, należy dokładnie zaplanować działania tak, aby przebiegały one bezawaryjnie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Podczas tworzenia wstępnych planów technicy skrupulatnie ustalają wszystkie kwestie związane z miejscem posadowienia żurawia, instalacją, przestrzenią pod montaż itd. W przypadku żurawi słupowych konieczne jest także wykonanie solidnego fundamentu, co również wdrażane jest na wstępnych etapach.


Przebieg montażu żurawia przemysłowego

Montaż żurawi przemysłowych wykonany przez profesjonalistów przebiega sprawnie i zwykle bez jakichkolwiek komplikacji. To zadanie warto oddać w ręce naszych specjalistów, którzy zadbają o to, aby urządzenie dźwigowe możliwie jak najszybciej było gotowe do pracy.

Montaż polega przede wszystkim na dostarczeniu oraz przymocowaniu wszystkich niezbędnych komponentów konstrukcji - zgodnie kolejnością wynikającą ze specyfiki danego urządzenia dźwigowego i z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i sprzętów. Ten etap wymaga odpowiedzialnego, a przede wszystkim umiejętnego podejścia. Konieczna jest ogromna precyzja podczas dopasowywania poszczególnych elementów. Bardzo ważne jest także prawidłowe posadowienie żurawia oraz poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Błędy podczas montażu mogą wiązać się z ryzykiem nieprawidłowego działania konstrukcji, co może być niebezpieczne nie tylko dla podnoszonych ładunków, ale i pracowników obsługujących urządzenie dźwignicowe.

Ostatnim etapem montażu żurawia przemysłowego są niezbędne próby ruchowe i obciążeniowe.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.