Jakie są przepisy BHP odnośnie budowy antresoli w magazynach?

kobieta inżynier w kamizelce odblaskowej i kasku

Antresola magazynowa to tani sposób na powiększenie powierzchni magazynowej bez konieczności rozbudowy istniejącego obiektu. Jednak jej powstanie obwarowane jest licznymi przepisami do spełnienia, również w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawdź, jak powinna zostać zbudowana antresola, aby spełniała wszystkie warunki, przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa.

 

Czym jest antresola?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, antresola jest to górna część kondygnacji lub pomieszczenia, która znajduje się nad przedzielającym ją stropem pośrednim o mniejszej powierzchni pomieszczenia lub kondygnacji, w której się znajduje. Jest ona niezamknięta przegrodami wewnątrz, a jej wielkość musi być mniejsza niż kondygnacja, na której się znajduje.

Reorganizacja magazynu a budowa antresoli

Antresole magazynowe to zazwyczaj konstrukcje stalowe, których budowa nie wymaga uzyskania dodatkowych pozwoleń na budowę. Jednak powstanie takiej konstrukcji wymaga reorganizacji magazynu przede wszystkim pod kątem BHP. Podczas budowy należy sprawdzić nośność podłoża, ilość wyjść ewakuacyjnych, dodatkową ilość sprzętu takiego jak gaśnice i hydranty, ilość oraz długość dróg ewakuacyjnych. Pojawienie się antresoli bardzo często wymaga zatrudnienia nowych pracowników, którzy będą obsługiwać dodatkową powierzchnię. To oznacza konieczność zapewniania przejść ewakuacyjnych, możliwości ewakuacji oraz dokładnego opis konstrukcji. Niezbędne jest określenie nośności antresoli, co zapewni bezpieczne jej użytkowanie. Antresola powinna mieć balustrady i ściśle określoną wysokość ewentualnych kondygnacji.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.