Jakie standardy muszą spełniać antresole magazynowe?

antresola magazynowa

Antresole magazynowe pełnią funkcję dodatkowego piętra, które może służyć jako miejsce na przechowywanie towarów lub biuro, jeśli prace na hali nie generują hałasu. Jej zbudowanie i zamontowanie w magazynie wymaga jednak pewnych przygotowań, ponieważ konstrukcja powinna spełniać określone normy - zarówno BHP, jak i z zakresu prawa budowlanego. Należy również zadbać o odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe. Jakie jeszcze standardy powinna spełniać antresola?

Antresola a powierzchnia magazynu 

Według prawa za antresolę można uznać konstrukcję, której wielkość jest mniejsza niż powierzchnia kondygnacji, czyli w tym wypadku magazynu, w którym ma zostać postawiona. Nie może więc zajmować całego piętra, a jedynie jego część. Mimo tego, że wstawienie podestu nie wydaje się dużym przedsięwzięciem, a sam montaż gotowej konstrukcji nie jest skomplikowany, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Zamontowanie antresoli może bowiem zmienić techniczne lub użytkowe parametry budynku. 

Antresola magazynowa a kwestie bezpieczeństwa

Planując budowę antresoli magazynowej, należy wziąć pod uwagę kwestie takie jak:

  • nośność podłoża,
  • liczbę wyjść oraz dróg ewakuacyjnych,
  • liczbę sprzętu przeciwpożarowego.

Sama konstrukcja natomiast powinna być dostosowana do rodzaju oraz liczby produktów, jakie będą na niej składowane. Aby praca na antresoli była bezpieczna, podest musi być dobrze i stabilnie przymocowany do podłoża, a na każdej kondygnacji ma znaleźć się tabliczka informująca o nośności na 1 metr kwadratowy.

Ze względu na fakt, iż antresola magazynowa znajduje się na wysokości, musi być wyposażona w chroniące przed upadkiem barierki. Wedle wytycznych mają się one znajdować z każdej strony podestu i mieć wysokość 1,1 metra. Natomiast sama kondygnacja antresoli powinna mieć wysokość minimum 2,2 metra.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.