Jakie standardy muszą spełniać schody przemysłowe?

schody przemysłowe

Schody znajdujące się w halach produkcyjnych czy magazynowych muszą zapewniać wysokie bezpieczeństwo swoim użytkownikom. Ich prawidłowa budowa i montaż są odpowiedzialne za komfort ich użytkowania. Jakie standardy muszą spełniać schody przemysłowe?

Warunki techniczne schodów przemysłowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w Dz. U. Nr 75., poz. 690 z późn. zm. w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania jasno zakłada, że dostęp do pomieszczeń usytuowanych na różnych poziomach musi zostać zapewniony przez schody stałe.

Nakłada to na pracodawcę obowiązek wstawienia schodów przemysłowych, które będą stabilne, nieruchome i o dokładnie obliczonej wytrzymałości konstrukcji. Dodatkowo muszą one spełniać wymagania dotyczące ich wymiarów – schody stałe mieszczące się wewnątrz budynku powinny mieć minimalną szerokość 1,2 m użytkową biegu, minimalną szerokość 1,5 m użytkową spocznika i maksymalną wysokość stopni do 0,175 m. 

Konstrukcje stalowe podlegają zwiększeniu, zależnie od liczby osób zatrudnionych na danym poziomie przedsiębiorstwa i możliwego całkowitego obciążenia konstrukcji. Mają także odgórnie ustaloną liczbę stopni w jednym biegu schodów na 17 i muszą być wykonane w prawidłowym dla użytkowania kącie ustawienia.

Schody przemysłowe wymagają również zaopatrzenia w balustrady, których stabilność powinna zapewniać wsparcie osobom ich używającym. Muszą się one znajdować od strony przestrzeni otwartych, by zabezpieczać użytkowników przed niechcianym upadkiem z wysokości.

Wytrzymałość schodów przemysłowych

Oprócz wspomnianego już możliwego obciążenia, montując schody przemysłowe należy zwrócić także uwagę na miejsce, w którym będą się znajdowały i dostosować je do indywidualnego projektu. Na przykład, hale przemysłowe, w których odbywają się różne prace niosące za sobą ryzyko pożaru, powinny być wyposażone w schody ogniotrwałe.

Niezależnie od miejsca przeznaczenia schodów przemysłowych, powinny one zostać wykonane z wysokiej jakości materiałów. Zapewni to im długą żywotność, spełniając swoją funkcję przez lata. Dobre materiały konstrukcyjne uchronią schody także przed uszkodzeniami mechanicznymi czy korozją nawet przy wysokim stopniu eksploatacji.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.