Jakie urządzenia transportu bliskiego podlegają pod UDT?

Żuraw budowlany

UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego, sprawdza bezpieczeństwo niektórych urządzeń i maszyn technicznych. W grupuje urządzeń, które podlegają dozorowi, znajdują się m.in. urządzenia transportu bliskiego. Są one powszechnie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Dozór techniczny uwzględnia zarówno normalną eksploatację urządzeń, jak i ich modernizację oraz niezbędne naprawy. Wyjaśniamy, które z urządzeń transportu bliskiego są objęte specjalistycznym dozorem.

 

Czym są urządzenia transportu bliskiego (UTB)?

Urządzenia transportu bliskiego to szczególna grupa urządzeń, których przeznaczeniem jest transport ładunków oraz osób na ograniczonym terenie np. całego budynku lub jego poszczególnych kondygnacji. Tego typu urządzenia i maszyny wykorzystywane są powszechnie w różnych dziedzinach przemysłu. Należą do nich zarówno urządzenia stacjonarne, jak i mobilne, czyli montowane na pojazdach, które służą w celu ich przemieszczania. Ze względu na to, że urządzenia transportu bliskiego mogą stanowić pewne zagrożenie, podlegają one specjalistycznemu dozorowi. Do urządzeń transportu bliskiego zaliczamy wiele urządzeń osobowych i towarowych. Każde z nich wymaga przestrzegania zasad bezpiecznej eksploatacji oraz stałej kontroli zużycia eksploatacyjnego. Oprócz tego konieczna jest regularna konserwacja urządzeń transportu bliskiego, a także wykonywanie niezbędnych napraw. Do grupy powszechnie stosowanych urządzeń transportu bliskiego zalicza się m.in.:

 • różne rodzaje dźwignic,
 • różne rodzaje dźwigników,
 • wciągniki,
 • wciągarki,
 • urządzenia załadowcze,
 • przenośniki.

Które z urządzeń transportu bliskiego objęte są dozorem UDT?

Urząd Dozoru Technicznego dozoruje urządzenia transportu bliskiego ze względu na zagrożenie, jakie mogą one stanowić w związku np. z nieprawidłową eksploatacją, zaniedbaniem przepisów BHP lub unikaniem niezbędnych napraw i wymiany zużytych podzespołów. W przypadku urządzeń transportu bliskiego UDT dozoruje m.in. 14 różnych grup urządzeń, które stosowane są w wielu dziedzinach przemysłu, służąc np. usprawnieniu procesów produkcji oraz poprawie komfortu korzystania z budynków przez pracowników i osoby postronne. Dozorowi UDT podlegają wyszczególnione poniżej urządzenia transportu bliskiego.

1. Suwnice

2. Wciągniki

3. Wciągarki

4. Żurawie, w tym:

 1. żurawie stacjonarne,
 2. żurawie wieżowe,
 3. żurawie szybkomontujące,
 4. żurawie przenośne,
 5. żurawie samojezdne.

5. Dźwigniki, w tym:

 1. dźwigniki o ruchu prostolinijnym przenośnym,
 2. dźwigniki o ruchu prostolinijnym stacjonarnym,
 3. dźwigniki o ruchu nieprostolinijnym.

6. Układnice magazynowe

7. Wyciągi towarowe

8. Podesty ruchome, w tym:

 1. podesty ruchome wiszące,
 2. podesty ruchome masztowe,
 3. podesty ruchome przejezdne,
 4. podesty ruchome załadowcze.

9. Urządzenia służące przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych

10. Schody ruchome

11. Chodniki ruchome

12. Dźwignice linotorowe

13. Przenośniki kabinowe i krzesełkowe

14. Wózki jezdniowe podnośnikowe

15. Dźwigi, w tym:

 1. dźwigi osobowe,
 2. dźwigi towarowe małe,
 3. dźwigi towarowe (bez prawa wstępu osób do kabiny),
 4. dźwigi budowlane.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.