Kiedy budowa antresoli w magazynie nie jest możliwa?

Antresola magazynowa

Aby poprawnie odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy budowa antresoli w magazynie nie jest możliwa, musimy dobrze zrozumieć, czym w ogóle ona jest. Otóż antresola magazynowa jest dodatkowym piętrem, które można zainstalować w wysokim magazynie, powiększając jednocześnie dostępną przestrzeń składowania. W ten sposób możemy także oddzielić na hali miejsce na prace administracyjne od tego, w którym odbywa się praca produkcyjna.

 

Antresola magazynowa a prawo

Z punktu widzenia prawa mianem antresoli określa się górną część kondygnacji lub pomieszczenia, która znajduje się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji albo pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona. Jak wynika z tej dość skomplikowanej definicji, by dodatkowa powierzchnia mogła zostać uznana za antresolę - po pierwsze: niezbędnym jest, by jej wielkość była mniejsza od powierzchni kondygnacji. Należy to odnieść do powierzchni magazynu, w którym zostanie ona postawiona. Drugim warunkiem, jaki musi być spełniony przy budowie antresol, jest jej niezabudowanie przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona. Oznacza to, iż takiej dodatkowej powierzchni nie powinno się obudować ścianami, co w przypadku antresoli o takiej samej powierzchni jak kondygnacja jest nieuniknione. Oczywiście dozwolone jest obudowanie antresoli balustradami, jednak nie może to być ściana o wysokości od podłogi antresoli do sufitu.

Kiedy nie zbudujemy antresoli magazynowej

Antresola magazynowa, jak już wspomnieliśmy, jest idealnym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy przestrzeń magazynowa staje się zbyt mała i przestaje zaspokajać zapotrzebowanie. Dzięki zastosowaniu antresoli możemy ją podwoić lub potroić. Koszt rozbudowy naszego magazynu będzie o wiele niższy niż w przypadku wybudowania nowej hali. Bardzo dużym plusem takiego rozwiązania jest też pełna dowolność aranżacjimożemy dopasować konstrukcję do swoich wymagań. Dodatkowo ta technologia pozwala na szybką modyfikację lub demontaż instalacji, jeśli zmniejszą się nasze potrzeby. Ale są też pewne czynniki, które mogą uniemożliwić wybudowanie takiej konstrukcji. Wspomnieliśmy już ogólnie o wymaganiach prawnych, jakie musi spełniać antresola magazynowa. Ich niespełnienie automatycznie uniemożliwia jej zastosowanie. A takich wymagań jest więcej. Antresola magazynowa powinna być wyposażona w balustrady, a minimalna wysokość pojedynczej kondygnacji antresoli musi wynosić 2,2 metra w przypadku magazynowania lub 3 – 3,3 metra w przypadku produkcji. Widać więc, że nie samo prawo może być przeszkodą w skorzystaniu z antresoli, ale między innymi wymiary hali magazynowej. Warto pamiętać także o tym, że antresola nie może być wykorzystywana jako przestrzeń do prac administracyjnych oraz biurowych. Możną ją zorganizować w miejscu, gdzie praca na hali nie generuje dużego hałasu. To kolejny czynnik prawny, który może uniemożliwić budowę antresoli. Antresola musi też każdorazowo spełnić surowe wymogi BHP i przeciwpożarowe. Na przykład przy jej budowie trzeba zapewnić odpowiednią ilość wyjść ewakuacyjnych oraz sprzętu gaśniczego. Innym czynnikiem, który powoduje, że budowa antresoli w magazynie będzie niemożliwa, jest niedostosowanie posadzki do takiej konstrukcji. Czasem konstrukcja antresoli generuje relatywnie duże obciążenia punktowe, przekraczające założenia wytrzymałościowe posadzki i jej budowa jest niemożliwa lub wymaga dodatkowych specjalistycznych prac. Do tego nośność podłogi w samej antresoli jest zazwyczaj znacznie niższa niż posadzki betonowej w magazynie, dlatego możliwość obsługi składowanych tam materiałów może być ograniczona lub nawet całkowicie wyeliminować budowę antresoli. Takich czynników może być jeszcze więcej, dlatego budowę takiej konstrukcji należy wcześniej dobrze zaplanować i przemyśleć.

Podsumowanie

Porządnie wykonana antresola magazynowa będzie służyć nam przez długie lata, zapewniając bezpieczeństwo zarówno naszym pracownikom, jak i składowanym towarom. Efektywnie zwiększy powierzchnię składowania, przyczyniając się do zwiększenia rentowności magazynu. Jednak inwestycja tego typu musi być dobrze zaplanowana i zaprojektowana a przede wszystkim zweryfikowana pod kątem tego, czy w ogóle jest możliwa do zrealizowania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.