Kto może obsługiwać urządzenia transportu bliskiego?

urządzenia transportu bliskiego

Urządzenia transportu bliskiego służą do przemieszczania ładunków na niewielkich dystansach w obrębie placów budowy, zakładów produkcyjnych czy magazynów. Urząd Dozoru Technicznego wyszczególnia wiele typów w tej grupie. Większość z nich wymaga odpowiednich kwalifikacji, które można otrzymać po przejściu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego. Przystąpienie do niego wymaga skończenia 18. lat, dobrego stanu zdrowia i ewentualnie dodatkowych wymagań. W tym wpisie dowiesz się, które urządzenia transportu bliskiego wymagają uprawnień.

Suwnice, wciągniki i wciągarki 

Suwnice dzielą się na wiele rodzajów. Jeśli nie jesteś pewien, jaki sprzęt posiadasz, możesz tę informację sprawdzić w księdze rewizyjnej urządzenia. Zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego uprawnienia na suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny dzielą się dwie kategorie. Ich otrzymanie musi być poprzedzone kursem, podczas którego przyszły operator poznaje obsługę danego urządzenia. Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia uprawnienia wydawane są na 10 lat, natomiast na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia na 5 lat.

Żurawie, podesty ruchome i dźwigi 

Żurawie występują w wielu rodzajach i obsługa każdego z nich wymaga odpowiednich warunków zdrowotnych, skończonego kursu i zdania egzaminu państwowego. Dla żurawi stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych uprawnienia są wydawane na 10 lat. Natomiast na 5 lat można otrzymać uprawnienia na żurawie:

  • szynowe,
  • wieżowe,
  • szybkomontujące,
  • kolejowe,
  • na pojazdach kolejowych,
  • podkładowe,
  • pływające,
  • samojezdne.

Uprawnienia na żurawie samojezdne dają możliwość obsługi żurawi przewoźnych, przenośnych i stacjonarnym. Natomiast uprawnienia dla żurawi pływających zezwalają także na obsługę żurawi pokładowych.

Odpowiednie kwalifikacje powinni mieć także operatorzy podestów ruchomych. Uprawnienia na 10 lat wydaje się dla podestów ruchomych stacjonarnych, wiszących, masztowych i kolejowych, natomiast na 5 lat dla podestów ruchomych jezdnych. Są to podesty, które powszechnie funkcjonują pod nazwami podestów wolnobieżnych, nożycowych i montowanych na podjeździe.

W transporcie bliskim stosuje się także dźwigi. Uprawnienia na dźwigi budowlane dotyczą obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych. Druga grupa to dźwigi towarowo-osobowe szpitalne nieposiadające kontroli obciążenia kabiny oraz dźwigi ze sterowaniem wewnętrznym. W obu przypadkach uprawnienia są wydawane na 10 lat.

Wózki jezdniowe podnośnikowe 

Tego typu wózki podlegają pod 2 kategorie uprawnień. Pierwsza dotyczy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z obsługą podnoszoną wraz z ładunkiem. Jest ona ważna przez 10 lat. Druga kategoria to wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Tego typu uprawnienia przyznawane są na 5 lat. Egzamin państwowy przebiega przed komisją powołaną przez lokalną jednostkę UDT i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.