Najważniejsze parametry techniczne dźwigników

urządzenie dźwigowe

Dźwigniki to urządzenia dźwigowe do pionowego lub zbliżonego do pionowego przemieszczania - dokładnie podnoszenia i opuszczania - różnego rodzaju obiektów, zwykle na niewielką wysokość. Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym dźwignikiem jest podnośnik. Dźwigniki przeważnie budowane są przy wykorzystaniu mechanizmu zębatkowego, śrubowego, tłokowego lub dźwigniowego. Ich napęd może być ręczny lub, jako podnośniki, mogą wykorzystywać napęd hydrauliczny albo pneumatyczny.

 

Rodzaje dźwigników

Podział dźwigników jest zróżnicowany i uzależniony od wielu czynników. Ze względu na możliwość przetransportowania, dźwigniki możemy podzielić na stacjonarne, czyli takie, które na stałe umiejscowione są na fundamencie lub innym podłożu oraz przewoźne - przystosowane do zmiany miejsca pracy przez przemieszczanie na samochodzie lub własnym podwoziu terenowym albo szynowym. Występują jeszcze dźwigniki przenośne nazywane także przestawnymi. Są one przystosowane do zmiany miejsca pracy przez przenoszenie lub właśnie przestawianie za pomocą innych urządzeń, lub ręcznie. Inny podział dźwigników to podział ze względu na mechanizm napędu. To właśnie tutaj rozróżniamy dźwigniki zębatkowe, śrubowe, tłokowe lub dźwigniowe.

Zastosowanie dźwigników

Przeznaczenie dźwigników może być bardzo różne. Na przykład podnośniki samochodowe, czyli dźwigniki stacjonarne do podnoszenia pojazdów, służą do pionowego podnoszenia pojazdów przy zastosowaniu napędu elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego. Platformy parkingowe to dźwigniki stacjonarne mające na celu zwiększenie ilości miejsc parkingowych, które stosuje się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Mogą być sterowane ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie. Dźwigniki przewoźne, przenośne i przestawne to urządzenia stosowane do podnoszenia ładunków i wykorzystywane głównie w warsztatach mechanicznych, elektrycznych, stacjach obsługi pojazdów czy magazynach. Jeszcze inne zastosowanie mają dźwigniki montowane na pojazdach. Służą one do przemieszczania ładunków, zwykle na niewielką wysokość, przeważnie wykorzystujące napęd hydrauliczny. Ich cechą charakterystyczną jest bardzo duża mobilność i szybkość przemieszczania. Są to zazwyczaj dźwigniki służące do załadunku kontenerów lub innych ładunków i wykorzystywane głównie w branży komunalnej, lub gospodarce odpadami. Takim rodzajem dźwignika jest też podest ruchomy załadowczy, czyli platforma (winda) służąca do załadunku i rozładunku samochodów dostawczych i ciężarowych.

Parametry techniczne dźwigników

Głównym parametrem technicznym dźwigników jest udźwig, czyli nominalna, maksymalna wielkość obciążenia, dla której zaprojektowano dźwignik w celu zapewnienia jego prawidłowej pracy. Parametr ten przeważnie wyrażany jest w tonach, rzadziej w kilogramach. Innym ważnym parametrem technicznym dźwigników jest wysokość podnoszenia. Parametr ten pozwala ustalić, czy dany model urządzenia będzie odpowiedni do pracy, jaką mamy wykonać. Bardzo istotnymi parametrami wpływającymi na zastosowanie samego dźwignika są też jego wymiary i masa całkowita. Parametry te są bardzo ważne szczególnie przed zamontowaniem dźwignika stacjonarnego, a także podczas użytkowania dźwignika przewoźnego lub przenośnego. W zależności od rodzaju samego dźwignika istotnym parametrem technicznym może okazać się też moc silnika zastosowanego w urządzeniu lub ilość oleju potrzebna do poprawnej pracy dźwignika.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.