Najważniejsze parametry techniczne żurawi

żuraw

Żurawie to urządzenia dźwignicowe, które służą do przenoszenia ciężarów na ograniczonej przestrzeni. Są jednym z podstawowych sprzętów w zakładach przemysłowych i wykorzystuje się je do załadunku, transportu stanowiskowego czy obsługi maszyn. Rodzajów żurawi jest wiele i każdy różni się od siebie parametrami. Z punktu widzenia osób je obsługujących najważniejszy jest udźwig oraz maksymalny moment roboczy – czyli, najprościej mówiąc, ciężar, jaki żuraw może bez problemu przetransportować. 

Udźwig żurawia

Bez względu na to, z jakim rodzajem żurawia mamy do czynienia, jednym z najważniejszych parametrów urządzenia będzie jego udźwig. Trzeba pamiętać, że jeśli załadujemy zbyt ciężki ładunek, żuraw może się przewrócić, co stworzy ogromne zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu.

Udźwig oznacza się literą [t]. Parametr ten określa maksymalny ciężar ładunku, jaki może być podniesiony przez żuraw w trakcie jego pracy z zachowaniem bezpieczeństwa, warunków wytrzymałościowych oraz bez ryzyka wywrotki. Udźwig nie zawsze jest taki sam – zmienia się w zależności od wysięgu. 

Wysięg żurawia

Ten parametr oznacza się literą [m]. Określa odległość poziomą, na jaką żuraw może przetransportować ładunek. Jest to konkretnie odległość od osi obrotu żurawia do osi haka. Ta wartość również jest zmienna.

Maksymalny moment roboczy 

Moment roboczy [tm] to iloczyn wartości udźwigu i wysięgu żurawia. Określa on maksymalny ciężar, jaki może być przeniesiony przez dane urządzenie oraz poziomą odległość maksymalną od punktu podparcia wysięgnika. Parametr ten jest uznawany za stały.

Wysokość użyteczna podnoszenia 

Kolejny zmienny parametr oznaczamy jako [m]. Określa on pionową odległość między powierzchnią podłoża a poziomą osią haka w jego najwyższym punkcie w danym wysięgu. W praktyce wysokość użyteczna podnoszenia wskazuje, na jaką maksymalną wysokość będzie możliwe podniesienie ładunku, aby nie uszkodzić żurawia.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.