Pojemniki specjalnego przeznaczenia w halach i magazynach

pojemniki-na-hali

Bezpieczne przechowywanie wielu substancji i materiałów wymaga stosowania odpowiednich procedur, które zapewnią zachowanie ich we właściwym stanie, a nierzadko umożliwią także odseparowanie ich od warunków zewnętrznych i zabezpieczenie przed konkretnymi czynnikami. Rozwiązaniem, które jest najczęściej wybierane w takich sytuacjach, będzie korzystanie z pojemników specjalnego przeznaczenia, które są dopasowane do potrzeb związanych z charakterystyką umieszczanych w nich wyrobów, surowców czy półproduktów. Przyjrzyjmy się bliżej temu, w jakich sytuacjach niezbędne okaże się używanie pojemników specjalnego przeznaczenia i przekonajmy się, z czego mogą być wyprodukowane.

 

Kiedy zachodzi potrzeba stosowania pojemników specjalnego przeznaczenia?

Konieczność użycia pojemników specjalnego przeznaczenia może wynikać z cech konkretnego materiału, a także procesów technologicznych, jakim został poddany lub specyfiki powstającego wyrobu. Powodem wymuszającym użycie rozwiązań tego rodzaju mogą być właściwości chemiczne lub fizyczne zastosowanych substancji, zarówno tych, z których wytworzony jest produkt, jak i wykorzystanych podczas przeprowadzonej operacji. W grę może wchodzić np. zastosowanie substancji silnie żrących, utleniających, o podwyższonej lub obniżonej temperaturze czy o zwiększonym oddziaływaniu korozyjnym. Jeśli chodzi o charakterystykę wyrobu, to może on być podatny na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub wrażliwy na kontakt z określonymi powierzchniami bądź materiałami. Często wyroby wymagające specjalnego traktowania muszą być zabezpieczane przed wyładowaniami elektrostatycznymi lub gwałtownym wychłodzeniem albo ogrzaniem.

Z czego wykonuje się pojemniki specjalne?

Pojemniki specjalnego przeznaczenia mogą mieć różną konstrukcję, w zależności od rodzaju materiału lub substancji, z jaką będą miały kontakt. W większości przypadków mogą być one wytworzone ze stopu stalowego o charakterystyce dopasowanej do przewidywanych oddziaływań, na które będą narażone. Do najczęściej stosowanych i zarazem najbardziej uniwersalnych materiałów należy stal kwasoodporna. Jest ona wytrzymała na działanie większości chemikaliów, radzi sobie dobrze z zagrożeniami związanymi z utlenianiem, a także wysoką lub niską temperaturą. W wielu przypadkach wystarczy jednak użycie stali nierdzewnej lub innego stopu np. o podwyższonej twardości.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.