Próby obciążeniowe urządzeń transportu bliskiego. Na czym to polega?

Próby obciążeniowe urządzeń transportu bliskiego | BestTap

Próby obciążeniowe urządzeń transportu bliskiego (UTB) wykonywane przede wszystkim w celu przeciwdziałania awariom i uszkodzeniom maszyn i ładunków, a także dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa osobom użytkującym dany sprzęt.


Metody sprawdzenia wytrzymałości UTB

W praktyce inżynieryjnej wyróżnia się dwie formy sprawdzania wytrzymałości urządzeń transportu bliskiego. Jedna z nich to próby obciążeniowe (metoda praktyczna), które są tematem naszego artykułu, druga to metody obliczeniowe. Sprawdzenie wytrzymałości na obciążenia jest konieczne w chwili odbioru oraz oddawania do eksploatacji urządzeń używanych do transportu bliskiego, takich jak np. suwnice czy żurawie.


Wieloetapowe próby obciążeniowe UTB

Próby obciążeniowe urządzeń transportu bliskiego składają się z kilku etapów, a za ich zaplanowanie odpowiadają odpowiednio wykwalifikowani inżynierowie. Pierwszym etapem jest odpowiednie przygotowanie się do przeprowadzenia testów.

Niejednokrotnie próby odbywają się one w miejscu użytkowania urządzenia, a dostęp do niego może być utrudniony ze względu na m.in. specyfikę pomieszczenia lub prowadzone w nim prace. Konieczna jest więc odpowiednia koordynacja nie tylko osób przeprowadzających próby, lecz również obsługujących urządzenia. W początkowych etapach należy również zorganizować niezbędny ładunek w postaci ciężarów i zawiesi, a także opracować technologię podpięcia i podniesienia ładunku podczas prowadzonych prób. Najczęściej trzeba również zaplanować, w jaki sposób ciężary zostaną dostarczone na miejsce testów (wybór odpowiedniego pojazdu i trasy dojazdu).

Gdy już wszystko zostanie przygotowane, można przejść do testów. Odbywa się podniesienie i wprowadzenie ciężarów pod testowane urządzenie. Kolejnym etapem jest dobór i montaż zawiesi odpowiednich do przeprowadzenia prób oraz sprawdzenie wszystkich mechanizmów. Następnie można bezpiecznie zamocować ładunek przy użyciu przygotowanych zawiesi. Po podniesieniu ładunku jest on utrzymywany w pozycji statycznej przez określony czas (obciążenia statyczne) lub też wykonuje się próby ruchowe urządzenia z ładunkiem w celu przeprowadzenia tzw. prób dynamicznych.

Kiedy już testy zostaną przeprowadzone, należy odłożyć i wyprowadzić ładunek spod testowanego urządzenia. Próba musi zostać odpowiednio udokumentowana, np. poprzez sporządzenie raportu oraz wykonanie zdjęć.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.