Przeglądy i serwis zawiesi. Co warto wiedzieć?

zawiesia

Kontrole zawiesi powinno wykonywać się nie rzadziej aniżeli raz w ciągu roku po to, aby urządzenie działało sprawnie i nie stanowiło zagrożenia dla osób go obsługujących. Zanim sprawdzimy, na czym polega przegląd i serwis zawiesi, przyjrzyjmy się, czym są te urządzenia.

 

Zawiesia, czyli co?

Zawiesia to wyposażenie urządzenia dźwigowego żurawia, cięgnika lub suwnicy. Jego zadaniem jest zawieszanie, obwiązywanie lub podtrzymywanie ładunku. Umieszcza się je na haku.

Wyróżnić można kilka rodzajów zawiesi: łańcuchowe, z lin stalowych, z pasów włókiennych i syntetycznych, z lin włókiennych i syntetycznych oraz zawiesia chwytowe i zaczepowe.

Przeglądy i serwis

Zawiesie to urządzenia z jednej strony solidne i wytrzymałe, z drugiej podatne na uszkodzenia. Wszelkiego rodzaju ich przecięcia, naderwania, korozja, przewężenia czy wydłużenia poszczególnych elementów przesądzają o ich wycofaniu z użycia. Aby temu zapobiec, wykonywać należy ich regularne przeglądy.

Pierwsza, wstępna kontrola powinna zostać przeprowadzona przed pierwszym użyciem nowego sprzętu aby sprawdzić, czy jest on odpowiednio przygotowany do pracy. Kolejne kontrole powinny odbywać się przed każdym użyciem. Zawiesia powinny podlegać również okresowym kontrolom szczegółowym, które powinno przeprowadzać się przynajmniej raz na rok. One są najbardziej drobiazgowe, gdyż obejmują oględziny zawiesia z wykonaniem pomiarów, a także próby obciążeniowe zawiesi i odciągów łańcuchowych na maszynie wytrzymałościowej. Kontrole takie przeprowadza się zgodnie z normami: PN-EN 1492-1+A1:2008, PN-EN 13414-1+A2:2009, PN-91/M-84701.

Osoby uprawnione do kontroli

Do przeprowadzenia serwisów i przeglądów zawiesi niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień, wiedza techniczna i umiejętności.

Najczęściej zatem osobą taką będzie hakowy, mogący pochwalić się uprawnieniami, zdobytymi na kursach, organizowanych między innymi przez specjalistyczne Ośrodki Doskonalenia Kadr.

Nie każde uszkodzone zawiesie będzie musiało być wymienione; często przeprowadza się jego regenerację.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.