Systemy asekuracji w halach i magazynach

hala

Najprościej mówiąc, system asekuracyjny to kolejna konstrukcja ułatwiająca, usprawniająca i zabezpieczająca pracę człowieka. Urządzenia tego rodzaju mają na zadaniu skuteczne ochronienie pracowników przed upadkiem, muszą być więc dostosowane do specyfiki rodzaju wykonywanej pracy, a i do miejsca, w którym jest wykonywana. Typowym zabezpieczeniem jest balustrada. Niemniej rodzajów pracy na wysokości w halach jest bardzo dużo: na drabinach, klamrach, podestach ruchomych, konstrukcjach wieżowych. Każda z nich potrzebuje specjalnie zaprojektowanego systemu.

Kiedy potrzebne jest zamontowanie systemu asekuracji? Przepisy

Pracom na wysokości jest poświęcony oddzielny dział rozporządzenia o bezpieczeństwie i higienie pracy. Zgodnie z nim pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Na takich powierzchniach, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, tam powinny być zainstalowane balustrady, które uniemożliwią wypadnięcie osób. Dokładne warunki, które taki balustrady muszą spełniać, są określone w § 106 pkt. 1 rozporządzenia. Jeżeli nie da się zainstalować taki balustrad, pracodawca musi zastosować inne skuteczne środki ochrony pracowników, czyli konieczne jest zamówienie zaprojektowania i wykonywania systemów asekuracji wraz z konstrukcjami wsporczymi.

Warto zaznaczyć, że jest to jeden spośród wielu norm regulujących pracę na hali na wysokości - i nie tylko. Regulacji podlega przede wszystkim sama wysokość pomieszczenia, w którym wykonywana jest stała praca (zależnie od sytuacji 3 lub 3,3 m świetle z pewnymi wyjątkami). Ważne jest także, że maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie może przekraczać 70 °C przy nawiewie powietrza na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m od poziomu podłogi stanowiska pracy i 45 °C w pozostałych przypadkach. Także kwestia dojść i przejść jest uregulowania – zgodnie z rozporządzeniem ich wysokość powinna wynosić 2 m, w wyjątkowych sytuacjach 1,8 m.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.