W jaki sposób montuje się żurawie warsztatowe?

żuraw warsztatowy

Żurawie warsztatowe zwykle osadzane są na fundamencie ze śrubami kotwiącymi oraz płycie pośredniej, w której mocuje się kotwy chemiczne. Żuraw zawsze jest na trwale przymocowany do podłoża – konstrukcja jest spawana i kotwiona do zbrojenia. Wszystkie elementy żurawia dobierane są do infrastruktury zakładu i możliwości technicznych montażu. Żurawie warsztatowe dzielą się na kilka rodzajów, a każdy z nich montuje się w inny sposób.

Podstawowym elementem każdego żurawia jest wysięgnik, który w przypadku żurawia słupowego warsztatowego mocowany jest na słupie posadowionym w posadzce. Żurawie słupowe dzielą się na pełnoobrotowe, wspornikowe i z odciągiem. Z kolei wysięg żurawi warsztatowych przyściennych mocowany jest bezpośrednio do elementów konstrukcyjnych hali, co skutkuje ograniczoną możliwością obrotu ramienia. Nieco lepsze parametry pracy mają żurawie przyścienne z wysięgiem montowanym na wsporniku. Najlżejszą budową z kolei cechują się żurawie z odciągiem.

 

Zasada działania żurawi warsztatowych

Żurawie warsztatowe to urządzenia łączące rozwiązania znane z suwnic i bramek warsztatowych, przy czym wykazują lepszą zdolność manipulowania i są stacjonarnymi urządzeniami, a więc mniejszy obszar zajęty zostaje zasięgiem ich pracy. Wysięgnik wykonuje ruch obrotowy, a promień pracy żurawia zależny jest od długości wysięgnika. Wysokość podnoszenia ładunków wynika bezpośrednio z wysokości montażu. Żurawie obracają się dzięki napędowi elektrycznemu lub ręcznemu. Napęd elektryczny zbudowany jest na klatkowym silniku zmienno-biegunowym. Przy obsłudze ręcznej stosowany jest system linowy. Żurawie mają zdefiniowany dopuszczalny udźwig, którego nie można przekraczać, ponieważ zbyt duże obciążenie grozi uszkodzeniem konstrukcji.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.