Zalety magazynów wielopoziomowych

magazyn wielopoziomowy

Sprawne działanie magazynu ma znaczenie dla efektywności każdej firmy, niezależnie od gałęzi gospodarki, w której działa. Wpływ stosowanych rozwiązań na uzyskiwane wyniki będzie największy w branżach związanych z usługową działalnością logistyczną i spedycyjną, gdzie optymalizacja wykonywanych procedur bezpośrednio przekłada się na poziom osiąganych zysków. Odpowiednio zorganizowany magazyn będzie pomagał w obniżaniu kosztów prowadzania działalności i usprawnianiu obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych również w firmach, które korzystają z niego do gromadzenia surowców, wyrobów gotowych czy materiałów handlowych. Metody wpływania na lepszą pracę magazynu mogą być różne, w zależności od charakteru przechowywanych produktów i ograniczeń, jakie to tworzy, ale również rotacji towarów, wymagań co do czasu przyjmowania na magazyn i finalizowania wysyłek. Wiele zależy też od istniejących możliwości i już zastosowanych środków – budowy antresol magazynowych, wdrożonych systemów informatycznych czy zainstalowanych urządzeń transportu bliskiego. Przyjrzyjmy się bliżej sposobom na usprawnianie działania magazynów oraz zobaczmy jakie efekty mogą przynieść niektóre z nich.

Co ma największy wpływ na efektywność magazynowania?

Efektywność działania magazynu zależy od wielu czynników, jednak do najważniejszych należy zaliczyć koszty utrzymywania i obsługi magazynumożliwość szybkiego przyjmowania i wydawania ładunków przy możliwie małej obsadzie oraz bezpieczeństwo składowanych produktów, a także zatrudnionych pracowników. Jeśli chodzi o wydatki na działalność magazynową, to należą do nich przede wszystkim te związane z jego budową i wyposażeniem oraz działalnością bieżącą. Duże znaczenie będzie miała ilość terenu potrzebnego do uzyskania określonej powierzchni magazynowej – im większy obszar musi zająć budynek, tym drożej będzie kosztował zakup gruntu, ale także opłacanie jego późniejszego utrzymania np. w formie podatku gruntowego i wybudowanie hali.

Wielkość magazynu ma znaczenie dla kosztów jego utrzymania, jednak najważniejszym parametrem będzie tu stopień, w jakim jest ona wykorzystana do przechowywania i obsługi towaru. Kluczowym elementem jest więc opracowanie dobrego layoutu, który zapewni optymalne zagospodarowanie powierzchni przeznaczonej na składowanie, pozwoli na wytyczenie alejek skracających czas dotarcia do najbardziej rotujących towarów, a jednocześnie zapewni zachowanie proporcji między ich szerokością a czasem dostępu i obsługi składowanych produktów. Możliwości w tym zakresie mocno zależą od stopnia zautomatyzowania magazynu i rodzaju przechowywanych towarów. Inny będzie arsenał środków dostępnych tam, gdzie wykorzystuje się regały ramowe i obsługuje towary spaletyzowane, jeszcze inny w magazynach z regałami półkowymi oraz produktami drobnicowymi, czy wreszcie przy obsłudze materiałów o nietypowych kształtach wymagających regałów wspornikowych.

Istotny z punktu widzenia optymalizacji działania magazynu jest możliwy stopień jego automatyzacji. Ważne będzie stosowanie odpowiednich systemów informatycznych np. rozwiązań klasy WMS (Warehouse Management System – Systemy zarządzania magazynem), które dają możliwość rejestrowania wszystkich czynności związanych z przepływem towaru, co zmniejsza ilość operacji wykonywanych przez pracowników. Ważne będzie wykorzystywanie skanerów pozwalających na sczytywanie kodów czy tabletów umożliwiających bieżące śledzenie postępów w kompletacji zamówień albo wskazujących lokalizację poszczególnych towarów.

Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań, które pozwala wpłynąć zarówno na efektywność związaną ze stopniem wykorzystania powierzchni oraz kosztami, jak i optymalizacją obsługi magazynu, jest zdecydowanie się na magazynowanie wielopoziomowe.

Na czym polega magazynowanie wielopoziomowe?

Magazynowanie wielopoziomowe pozwala na zmniejszenie wielkości powierzchni obiektu potrzebnej do zgromadzenia tej samej ilości ładunków dzięki skorzystaniu z możliwości jego piętrowania. Ustawienie magazynowanych towarów na kolejnych poziomach oznacza wprawdzie konieczność używania odpowiednich rozwiązań zapewniających do nich szybki dostęp, jednak korzyści związane z taką formą rozmieszczenia zdecydowanie przewyższają łączące się z tym wydatki. Zastosowanie drugiego poziomu magazynowania pozwala dwukrotnie zmniejszyć powierzchnię hali magazynowej, a trzeci zmniejsza ją trzykrotnie. Co ważne, większość obiektów magazynowych – w zależności od systemu składowania – nie wymaga specjalnej rozbudowy, albo może być łatwo powiększona na etapie projektowania. Hale stalowe, które zwykle są wykorzystywane jako budynki magazynowe, mają najczęściej dość sporą wysokość, a przygotowanie projektu dwukrotnie wyższego obiektu będzie znacznie tańsze niż dwukrotne zwiększenie jego powierzchni.

Magazynowanie wielopoziomowe może być realizowane na wiele sposobów w zależności od stosowanej metody magazynowania. W przypadku towarów spaletyzowanych ustawianych na typowych regałach ramowych rozwiązaniem są regały wysokiego składowania, które mogą osiągać nawet kilkanaście metrów wysokości. Inną metodą może być budowa magazynu samonośnego, gdzie regały stanowią jednocześnie element struktury nośnej samego budynku. Podobne sposoby można stosować także w przypadku regałów wspornikowych, służących do obsługi ładunków dłużycowych. Niestety metoda zwiększania wysokości regału nie sprawdza się w przypadku regałów półkowych.

Regały półkowe są wykorzystywane do składowania towarów w opakowaniach zbiorczych, jednostkowych albo luzem. Oznacza to nie tylko mniejsze gabaryty, ale też na ogół znacznie większe zróżnicowanie asortymentu oraz różnorodność wymiarów opakowań i samych produktów. Ze względu na duże rozbieżności w kształtach i masie działalność tego rodzaju magazynu trudno w pełni zautomatyzować. Znaczna część czynności związanych z kompletowaniem zamówień oraz przygotowaniem wysyłek musi być wykonywana ręcznie przez obsługę magazynu. To z kolei oznacza, że większość towarów powinna się znajdować w zasięgu pracownika, więc zwykle nie wyżej niż 2 metry od podłoża. Istnieje wprawdzie możliwość zastosowania wyższych regałów wraz z systemami drabin przesuwnych czy ruchomych podestów, jednak oznacza to wydłużenie czasu trwania wszystkich operacji i sprawdzi się tylko przy towarach wolno rotujących. Metodą na rozwiązanie tego problemu jest budowa antresol magazynowych, dzięki czemu regały mogą być ustawiane na kolejnych poziomach magazynu o bardzo łatwym dostępie, a jednocześnie niewpływającym na komfort i szybkość pracy.

Dlaczego warto się zdecydować na korzystanie z antresol magazynowych?

Antresole magazynowe pozwalają na korzystanie z wszystkich zalet wysokiego składowania przy obsłudze magazynów, w których używa się regałów półkowych obsługiwanych ręcznie. Dzięki nim możliwe jest dwu-, trzy- albo nawet czterokrotne zwiększenie dostępnej powierzchni magazynowej, co znacznie podnosi współczynnik efektywnego wykorzystania powierzchni. Jednocześnie antresole magazynowe pozwalają na pełną optymalizację dróg dojścia do poszczególnych towarów przez stosowanie odpowiednio rozlokowanych schodów. Dzięki takiemu rozwiązaniu czas potrzebny na dotarcie do wybranego produktu może ulec znacznemu skróceniu, co będzie wpływało na szybkość kompletacji i tempo, w jakim zamówienia będą kierowane do wysyłki.

Budowa antresol magazynowych jest sposobem na lepsze dostosowanie layoutu magazynu do istniejących potrzeb. W takim układzie poszczególne strefy mogą być umieszczone w dowolnych punktach i w obrębie kilku kondygnacji, co może pozwolić na przyspieszenie obsługi. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom z obszaru transportu bliskiego np. zainstalowanym przenośnikom można znacznie usprawnić przemieszczenie towarów w obrębie magazynu, a koszt potrzebnego sprzętu oraz jego eksploatacji będzie niższy, ze względu na to, że będzie on obsługiwał krótsze dystanse. Dużym plusem jest też możliwość zamontowania tradycyjnych wind towarowo-osobowych czy bramek pozwalających na ustawianie w wybranych strefach całych palet z towarem za pomocą wózków widłowych poruszających się po kondygnacji 0. Poszczególne poziomy antresol można przygotować do różnych obciążeń i wyposażyć w nawierzchnie, które umożliwią korzystanie z wózków widłowych, paletowych czy tradycyjnych prowadzonych wózków kompletacyjnych.

Decydując się na budowę antresoli magazynowej, można zastosować wiele elementów zwiększających bezpieczeństwo pracowników. Dostępne są zarówno różne typy balustrad, poręczy oraz barierek, które chronią przed upadkiem, jak i specjalne wykończenia nawierzchni poprawiające przyczepność od różnego rodzaju wykładziny po antypoślizgowe kratownice układane na schodach.

Jedną z najważniejszych zalet antresol magazynowych jest jednak możliwość ich swobodnego projektowania. W zależności od potrzeb użytkownika mogą one mieć różną ilość kondygnacji oraz rozmaitą ich konfigurację, dopasować można ich wysokość oraz rozmieszczenie wszystkich elementów ułatwiających poruszanie się – wind, schodów i ruchomych platform. Istotne będzie dobranie konstrukcji i materiałów do planowanego obciążenia, a także przystosowanie do montażu dowolnych regałów specjalnych np. obrotowych czy przesuwnych. Znaczenie ma umiarkowany koszt realizacji całego projektu, który będzie niższy od ewentualnej przebudowy całego obiektu. Warto też pamiętać o tym, że budowa antresoli wpłynie na redukcję kosztów funkcjonowania magazynu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.