Zasady konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Zasady konserwacji urządzeń transportu bliskiego | BestTap

Urządzenia transportu bliskiego, jak suwnice, żurawie, wciągniki i wciągarki, wymagają przeprowadzania regularnych konserwacji zgodnie z warunkami określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Nasza firma świadczy usługi z tego zakresu, zapewniając pomoc wykwalifikowanych konserwatorów z uprawnieniami UDT.

 

Konserwacja urządzeń transportu bliskiego i regularnie wykonywane przeglądy to bardzo ważne kwestie z punktu widzenia bezpiecznej eksploatacji, wpływają też na wydłużenie ich żywotności.

Zakres prac konserwacyjnych

Szczegółowy zakres i specyfika przeprowadzanych prac zawsze opisane są w dzienniku konserwacji konkretnego urządzenia. W ramach przeglądu konserwacyjnego dokonuje się dokładnej oceny stanu technicznego poszczególnych mechanizmów napędowych, cięgien nośnych i ich mocowań. Konieczne jest też sprawdzenie działania zabezpieczeń i ograniczników ruchowych. Oprócz tego kontroli wymagają urządzenia sterujące i oświetlenie oraz konstrukcja nośna - ze szczególnym uwzględnieniem jej połączeń. Oceniany jest też tor jezdny dźwignic szynowych, a także instalacja przeciwpożarowa.

Przeprowadzone prace konserwacyjne powinny być odnotowywane w dzienniku przeglądów i opatrzone datą oraz podpisem konserwatora.

Jak często wykonywać przeglądy techniczne urządzeń transportu bliskiego?

Częstotliwość wykonywania przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego regulowana jest przepisami prawnymi. Wiele zależy od rodzaju urządzenia. Przykładowo suwnice specjalnego przeznaczenia wymagają przeglądów co 30 dni, ruchome podesty załadowcze - co 180 dni, wciągniki i wciągarki (ogólnego i specjalnego przeznaczenia) - co 30 dni. W przypadku żurawi wszystko zależy od typu dźwignicy:

  • żurawie z napędem ręcznym - co 90 dni,
  • żurawie przenośne i przewoźne inne niż szybkomontujące oraz stacjonarne - co 60 dni,
  • żurawie samojezdne, wieżowe, szybkomontujące, przewoźne i szynowe - co 30 dni.

Przeglądy zawiesi

Oprócz konserwacji samych urządzeń transportu bliskiego niezbędna jest również kontrola zawiesi. Przeglądy należy zaplanować już przed pierwszym rozruchem nowego sprzętu, później - regularnie - w trakcie użytkowania, czyli nie rzadziej niż raz na rok.

Kontrole zawiesi powinny odbywać się zgodnie z normami: PN-EN 1492-1+A1:2008, PN-EN 13414-1+A2:2009, PN-91/M-84701.

 

 

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.