Zasady użytkowania antresol magazynowych

antresola magazynowa

Budowa antresoli pozwala nie tylko na poprawę funkcjonalności pomieszczeń mieszkalnych. Rozwiązanie to równie często stosowane jest w przypadku przestrzeni służącej do produkcji i magazynowania różnych towarów. Antresole magazynowe pozwalają na szybką rozbudowę powierzchni magazynu, bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych. Wyjaśniamy, czym są antresole magazynowe, jakie znajdują zastosowanie i w jaki sposób powinny być użytkowane.

 

Co to jest antresola magazynowa i kiedy może być użytkowana?

Antresola magazynowa to konstrukcja stalowa o odpowiedniej nośności, która służy w celu zwiększenia powierzchni magazynowej. Rozwiązanie to może zostać zastosowane w halach o odpowiedniej wysokości, która umożliwia wykorzystanie dostępnej przestrzeni pomiędzy podłogą i sufitem. Antresola magazynowa jest sposobem na szybkie i niezwiązane z dużymi kosztami zwiększenie dostępnej powierzchni magazynowej. Aby antresola magazynowa mogła spełniać swoją funkcję, musi zostać w odpowiedni sposób zaprojektowana oraz dostosowana pod względem rozwiązań projektowych do swojego przeznaczenia. Antresola magazynowa nie musi spełniać jedynie funkcji dodatkowej przestrzeni do składowania towarów. Dzięki budowie odpowiednio przystosowanego i skonstruowanego podestu może ona służyć także w innych celach np. stanowić niewielką przestrzeń biurową, socjalną lub administracyjną.

Jak należy zbudować antresolę magazynową, aby korzystać z niej bezpiecznie?

Konstrukcja antresoli powinna zostać dostosowana do jej przeznaczenia. Kluczowe są w tym przypadku rozwiązania projektowe, które pozwalają na spełnienie wszystkich wymogów BHP. Podczas budowy konstrukcji stalowych należy uwzględnić jej nośność, sposoby wejścia na antresolę, drogi ewakuacyjne, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego oraz dodatkowy osprzęt, który służy m.in. do transportu magazynowanych towarów na antresolę.

Jakie są podstawowe zasady użytkowania antresol magazynowych?

Antresole magazynowe muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Trzeba pamiętać o tym, aby waga składowanych na nich towarów była dostosowana do zaplanowanej nośności. Kluczowe jest także zapewnienie odpowiedniej ilości wyjść ewakuacyjnych zarówno na samej antresoli, jak i na terenie magazynu, w którym zostanie ona wybudowana. Nigdy nie zależy zastawiać magazynowanymi towarami dróg zejścia z antresoli oraz wykorzystywać jej niezgodnie z przeznaczeniem.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę

Uprawnienia zakładu: modernizacje – UD-12-107-P/1-21, naprawy – UD-12-107-N/1-21, wytwarzanie – UD-12-107-E/1-21.